Rýchla objednávka
Tovar, o ktorý máte záujem rýchlo a jednoducho.
Rýchla objednávka

Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory

1 Terminológia
2 Osteológia
2.1 Všeobecná osteológia
2.2 Kosti lebky – ossa cranii
2.3 Stavce – vertebrae
2.4 Kosti hrudníka – ossa thoracis
2.5 Kosti hornej končatiny – ossa membri superioris
2.6 Kosti dolnej končatiny – ossa membri inferioris
3 Artrológia
3.1 Všeobecná artrológia
3.2 Spojenia kostí lebky
3.3 Spojenia chrbtice
3.4 Spojenia hrudníka
3.5 Spojenia kostí hornej končatiny
3.6 Spojenia dolnej končatiny
4 Myológia
4.1 Všeobecná myológia
4.2 Svaly hlavy – musculi capitis
4.3 Svaly krku – musculi colli
4.4 Svaly hrudníka – musculi thoracis
4.5 Svaly brucha – musculi abdominis
4.6 Svaly panvového dna
4.7 Svaly chrbta – musculi dorsi
4.8 Svaly hornej končatiny – musculi membri superioris
4.9 Svaly dolnej končatiny – musculi membri inferioris
5 Tráviaci systém – systema digestorium
5.1 Ústna dutina – cavitas oris
5.2 Jazyk – lingua
5.3 Zuby – dentes
5.4 Slinné žľazy – glandulae salivariae
5.5 Hltan – pharynx
5.6 Pažerák – oesophagus
5.7 Žalúdok – gaster – ventriculus
5.8 Tenké črevo – intestinum tenue
5.9 Hrubé črevo – intestinum crassum
5.10 Pečeň – hepar
5.11 Žlčové cesty, žlčník – ductuli biliferi, vesica biliaris
5.12 Podžalúdková žľaza – pancreas
5.13 Pobrušnica – peritoneum
6 Dýchací systém – systema respiratorium
6.1 Nosová dutina – cavitas nasi
6.2 Prinosové dutiny – sinus paranasales
6.3 Hrtan – larynx
6.4 Priedušnica – trachea, priedušky – bronchi
6.5 Pľúca – pulmo
6.6 Pohrudnica a popľúcnica – pleura
6.7 Medzipľúcie – mediastinum
7 Kardiovaskulárny systém – systema cardiovasculare
7.1 Srdce – cor
7.2 Krvné obehy – circuitus sanguinis
8 Lymfatický systém – systema lymphaticum
8.1 Hlavné lymfatické kmene a lymfatické uzliny – vasa lymphatica et nodi lymphoidei
8.2 Detská žľaza – thymus
8.3 Slezina – lien, splen
9 Močový systém – systema urinarium
9.1 Oblička – ren
9.2 Obličkové kalichy – calices renales
9.3 Obličková panvička – pelvis renalis
9.4 Močovod – ureter
9.5 Močový mechúr – vesica urinaria
9.6 Močová rúra – urethra
10 Mužský pohlavný systém – systema genitale masculinum
10.1 Semenník – testis
10.2 Nadsemenník – epididymis
10.3 Semenovod – ductus deferens
10.4 Mechúriková žľaza – glandula vesiculosa
10.5 Predstojnica – prostata
10.6 Miešok – scrotum
10.7 Pohlavný úd – penis
11 Ženský pohlavný systém – systema genitale femininum
11.1 Vaječník – ovarium
11.2 Vajíčkovod – tuba uterina
11.3 Maternica – uterus
11.4 Pošva – vagina
11.5 Vrch ohanbia – mons pubis
11.6 Veľké pysky ohanbia – labia majora pudendi
11.7 Malé pysky ohanbia – labia minora pudendi
11.8 Predsieň pošvy – vestibulum vaginae
11.9 Dráždivé orgány ženy
11.10 Veľké predsieňové žľazy – glandulae vestibulares majores – Bartholiniho žľazy
11.11 Prsník – mamma
12 Endokrinné žľazy – glandulae endocrinae
12.1 Podmozgova žľaza – hypofýza – hypophysis, glandula pituitaria
12.2 Šuškovité teliesko – epifýza – glandula pinealis
12.3 Štítna žľaza – glandula thyroidea
12.4 Prištítna žľaza – glandula parathyroidea
12.5 Nadoblička – glandula suprarenalis
12.6 Langerhansove ostrovčeky pankreasu – insulae pancreaticae
13 Nervový systém – systema nervosum
13.1 Miecha – medulla spinalis
13.2 Miechové nervy – nervi spinales
13.3 Predĺžená miecha – medulla oblongata, most – pons
13.4 Hlavové nervy – nervi craniales
13.5 Stredný mozog – mesencephalon
13.6 Retikulárna formácia
13.7 Mozoček – cerebellum
13.8 Medzimozog – diencephalon
13.9 Senzitívne dráhy
13.10 Bazálne gangliá – nuclei basales
13.11 Motorické systémy
13.12 Predný mozog – telencephalon – cerebrum
13.13 Dutiny centrálneho nervového systému
13.14 Limbický systém
13.15 Pleny centrálneho nervového systému – meninges
13.16 Mozgové tepny – arteriae cerebri
13.17 Mozgové žily a splavy tvrdej pleny – venae cerebri et sinus durae matris
13.18 Autonómny nervový systém – systema nervorum autonomicum
14 Oko a súvisiace štruktúry – oculus et structurae pertinentes
14.1 Očná guľa – bulbus oculi
14.2 Vedľajšie súčasti oka – structurae oculi accessoriae
15 Ucho – auris
15.1 Vonkajšie ucho – auris externa
15.2 Stredné ucho – auris media
15.3 Vnútorné ucho – auris interna
Medicínsky odbor: Anatómia, Ošetrovateľstvo a iné zdravotnícke odbory
Autor: Yvetta Mellová, Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Milan Mello, Lenka Kunertová, Magdaléna Marčeková
Vydavateľstvo: Osveta
Vydanie: Prvé
Rok vydania: 2010
Väzba: Mäkká
Počet strán: 185
Rozmery: 17
Cena: €11,00 Cena pre Vás: €8,910