Rýchla objednávka
Tovar, o ktorý máte záujem rýchlo a jednoducho.
Rýchla objednávka

Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory

1 Terminológia 2 Osteológia 2.
◾1 Všeobecná osteológia 2.
◾2 Kosti lebky – ossa cranii 2.
◾3 Stavce – vertebrae 2.
◾4 Kosti hrudníka – ossa thoracis 2.
◾5 Kosti hornej končatiny – ossa membri superioris 2.
◾6 Kosti dolnej končatiny – ossa membri inferioris 3 Artrológia 3.
◾1 Všeobecná artrológia 3.
◾2 Spojenia kostí lebky 3.
◾3 Spojenia chrbtice 3.
◾4 Spojenia hrudníka 3.
◾5 Spojenia kostí hornej končatiny 3.
◾6 Spojenia dolnej končatiny 4 Myológia 4.
◾1 Všeobecná myológia 4.
◾2 Svaly hlavy – musculi capitis 4.
◾3 Svaly krku – musculi colli 4.
◾4 Svaly hrudníka – musculi thoracis 4.
◾5 Svaly brucha – musculi abdominis 4.
◾6 Svaly panvového dna 4.
◾7 Svaly chrbta – musculi dorsi 4.
◾8 Svaly hornej končatiny – musculi membri superioris 4.
◾9 Svaly dolnej končatiny – musculi membri inferioris 5 Tráviaci systém – systema digestorium 5.
◾1 Ústna dutina – cavitas oris 5.
◾2 Jazyk – lingua 5.
◾3 Zuby – dentes 5.
◾4 Slinné žľazy – glandulae salivariae 5.
◾5 Hltan – pharynx 5.
◾6 Pažerák – oesophagus 5.
◾7 Žalúdok – gaster – ventriculus 5.
◾8 Tenké črevo – intestinum tenue 5.
◾9 Hrubé črevo – intestinum crassum 5.
◾10 Pečeň – hepar 5.
◾11 Žlčové cesty, žlčník – ductuli biliferi, vesica biliaris 5.
◾12 Podžalúdková žľaza – pancreas 5.
◾13 Pobrušnica – peritoneum 6 Dýchací systém – systema respiratorium 6.
◾1 Nosová dutina – cavitas nasi 6.
◾2 Prinosové dutiny – sinus paranasales 6.
◾3 Hrtan – larynx 6.
◾4 Priedušnica – trachea, priedušky – bronchi 6.
◾5 Pľúca – pulmo 6.
◾6 Pohrudnica a popľúcnica – pleura 6.
◾7 Medzipľúcie – mediastinum 7 Kardiovaskulárny systém – systema cardiovasculare 7.
◾1 Srdce – cor 7.
◾2 Krvné obehy – circuitus sanguinis 8 Lymfatický systém – systema lymphaticum 8.
◾1 Hlavné lymfatické kmene a lymfatické uzliny – vasa lymphatica et nodi lymphoidei 8.
◾2 Detská žľaza – thymus 8.
◾3 Slezina – lien, splen 9 Močový systém – systema urinarium 9.
◾1 Oblička – ren 9.
◾2 Obličkové kalichy – calices renales 9.
◾3 Obličková panvička – pelvis renalis 9.
◾4 Močovod – ureter 9.
◾5 Močový mechúr – vesica urinaria 9.
◾6 Močová rúra – urethra 10 Mužský pohlavný systém – systema genitale masculinum 10.
◾1 Semenník – testis 10.
◾2 Nadsemenník – epididymis 10.
◾3 Semenovod – ductus deferens 10.
◾4 Mechúriková žľaza – glandula vesiculosa 10.
◾5 Predstojnica – prostata 10.
◾6 Miešok – scrotum 10.
◾7 Pohlavný úd – penis 11 Ženský pohlavný systém – systema genitale femininum 11.
◾1 Vaječník – ovarium 11.
◾2 Vajíčkovod – tuba uterina 11.
◾3 Maternica – uterus 11.
◾4 Pošva – vagina 11.
◾5 Vrch ohanbia – mons pubis 11.
◾6 Veľké pysky ohanbia – labia majora pudendi 11.
◾7 Malé pysky ohanbia – labia minora pudendi 11.
◾8 Predsieň pošvy – vestibulum vaginae 11.
◾9 Dráždivé orgány ženy 11.
◾10 Veľké predsieňové žľazy – glandulae vestibulares majores – Bartholiniho žľazy 11.
◾11 Prsník – mamma 12 Endokrinné žľazy – glandulae endocrinae 12.
◾1 Podmozgova žľaza – hypofýza – hypophysis, glandula pituitaria 12.
◾2 Šuškovité teliesko – epifýza – glandula pinealis 12.
◾3 Štítna žľaza – glandula thyroidea 12.
◾4 Prištítna žľaza – glandula parathyroidea 12.
◾5 Nadoblička – glandula suprarenalis 12.
◾6 Langerhansove ostrovčeky pankreasu – insulae pancreaticae 13 Nervový systém – systema nervosum 13.
◾1 Miecha – medulla spinalis 13.
◾2 Miechové nervy – nervi spinales 13.
◾3 Predĺžená miecha – medulla oblongata, most – pons 13.
◾4 Hlavové nervy – nervi craniales 13.
◾5 Stredný mozog – mesencephalon 13.
◾6 Retikulárna formácia 13.
◾7 Mozoček – cerebellum 13.
◾8 Medzimozog – diencephalon 13.
◾9 Senzitívne dráhy 13.
◾10 Bazálne gangliá – nuclei basales 13.
◾11 Motorické systémy 13.
◾12 Predný mozog – telencephalon – cerebrum 13.
◾13 Dutiny centrálneho nervového systému 13.
◾14 Limbický systém 13.
◾15 Pleny centrálneho nervového systému – meninges 13.
◾16 Mozgové tepny – arteriae cerebri 13.
◾17 Mozgové žily a splavy tvrdej pleny – venae cerebri et sinus durae matris 13.
◾18 Autonómny nervový systém – systema nervorum autonomicum 14 Oko a súvisiace štruktúry – oculus et structurae pertinentes 14.
◾1 Očná guľa – bulbus oculi 14.
◾2 Vedľajšie súčasti oka – structurae oculi accessoriae 15 Ucho – auris 15.
◾1 Vonkajšie ucho – auris externa 15.
◾2 Stredné ucho – auris media 15.
◾3 Vnútorné ucho – auris interna Medicínsky oOdbor: Anatómia, Ošetrovateľstvo a iné zdravotnícke oOdbory
Autor: Yvetta Mellová, Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Milan Mello, Lenka Kunertová, Magdaléna Marčeková
Vydavateľstvo: Osveta
Vydanie: Prvé
Rok vydania: 2010
Väzba: Mäkká
Počet strán: 185
Rozmery: 17
Cena: €11,00 Cena pre Vás: €8,910