POTREBA VČASNEJ DIAGNOSTIKY A MANAŽMENTU (I. časť)

18.11.2021

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS (II. časť)

25.11.2021

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE - DIABETOLÓG JE NAOZAJ KĽÚČOVÝM HRÁČOM (III. časť)

02.12.2021

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

DIABETES MELLITUS A MANAŽMENT RIZIKA SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA (IV. časť)

03.03.2022

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

 

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia