Kontaktné údaje:

Dobšinského 12

811 05 Bratislava

tel. č.: 0911 199 723

e-mail: vzdelavanie@lekarnet.sk 

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia