Kontaktné údaje:

Dobšinského 12

811 05 Bratislava 

tel. č.: 0911 773 126

e-mail: projekty@lekarnet.sk

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia