O NÁS

KTO SME

Spoločnosť LEKÁR, a. s. založila Slovenská lekárska komora v roku 2005. Od toho času spoločnosť prešla cestu vývoja a profilovania. Určité obdobie sa okrem činnosti v oblasti medicínskeho vzdelávania venovala aj obchodnej činnosti so zdravotníckymi potrebami, zdravotníckymi odevami, odbornou literatúrou, športovou výživou, a ďalším tovarom, ktorý ponúkala zdravotníckym pracovníkom formou e-shopu.

Od roku 2017 sa spoločnosť venuje výhradne organizácii vzdelávacích aktivít a vydávaniu Medikomu, časopisu určeného členom Slovenskej lekárskej komory.

Pri vzdelávacích podujatiach, ktoré LEKÁR, a. s. organizuje, alebo pri ktorých sa podieľa na spoluorganizácii, kladie dôraz na kvalitu a dôslednosť.

Spoločnosť kooperuje svoju činnosť aj so vzdelávacím portálom i-med, kde zverejňuje časť prednášok z organizovaných vzdelávacích podujatí.

Záujmom LEKÁR, a. s. je realizovať návrhy a požiadavky členov SLK z oblasti vzdelávania.

PREDSTAVENSTVO LEKÁR, a. s.

MUDr.Zuzana TEREMOVÁ

predseda predstavenstva

teremova@slovanet.sk

+421 905 835 298

Regionálna komora Trenčín

doc. MUDr.Norbert LUKÁN,PhD.

člen predstavenstva

norbertlukan@gmail.com

+421 2 4911 4300

Regionálna komora

MUDr.Jaroslav ŠIMO,PhD.

podpreseda predstavenstva

mudr.jaroslavsimo@gmail.com

+421 2 4911 4300

Regionálna komora Bratislava

doc. MUDr.Marián VICIAN,CSc.

člen predstavenstva

sekretariat@lekom.sk

+421 2 4911 4300

Regionálna komora

MUDr.Peter PEKAROVIČ

člen predstavenstva

peterpekarovic@pobox.sk

+421 904 878 628

Regionálna komora

DOZORNÁ RADA LEKÁR, a. s.

MUDr.Valéria VASIĽOVÁ

predseda dozornej rady

valeria.vasilova@gmail.com

+421 907 954 468

Regionálna komora

MUDr.Ján BOLDIZSÁR

člen dozornej rady

jan.boldizsar@fmc-ag.com

+421 2 4911 4300

Regionálna komora Nitra

MUDr.Karol MIČKO

člen dozornej rady

micko@kardiomed.sk

+421 905 347 720

Regionálna komora Banská Bystrica

ZAMESTNANCI LEKÁR, a. s.

Mgr.Alexandra HORÁKOVÁ

organizátor vedeckých podujatí

alexandra.horakova@lekarnet.sk

+421 911 773 126

Henrieta HAVLÍKOVÁ

ARS CME

havlikova.henrieta@arscme.sk

+421911593892

Ing.Mária LACOVÁ

organizátor vedeckých podujatí, asistentka ARS CME

maria.lacova@lekarnet.sk

+421 911 199 723

Blanka GEROČOVÁ

externý zamestnanec

rlk.ke@lekom.sk

+421 911 204 486

Regionálna komora Košice

LEKÁR a.s. v tlači

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia