O NÁS

KTO SME

Spoločnosť LEKÁR, a. s. založila Slovenská lekárska komora v roku 2005. Od toho času spoločnosť prešla cestu vývoja a profilovania. Určité obdobie sa okrem činnosti v oblasti medicínskeho vzdelávania venovala aj obchodnej činnosti so zdravotníckymi potrebami, zdravotníckymi odevami, odbornou literatúrou, športovou výživou, a ďalším tovarom, ktorý ponúkala zdravotníckym pracovníkom formou e-shopu.

Od roku 2017 sa spoločnosť venuje výhradne organizácii vzdelávacích aktivít a vydávaniu Medikomu, časopisu určeného členom Slovenskej lekárskej komory.

Pri vzdelávacích podujatiach, ktoré LEKÁR, a. s. organizuje, alebo pri ktorých sa podieľa na spoluorganizácii, kladie dôraz na kvalitu a dôslednosť.

Spoločnosť kooperuje svoju činnosť aj so vzdelávacím portálom i-med, kde zverejňuje časť prednášok z organizovaných vzdelávacích podujatí.

Záujmom LEKÁR, a. s. je realizovať návrhy a požiadavky členov SLK z oblasti vzdelávania.

PREDSTAVENSTVO LEKÁR, a. s.

MUDr.Zuzana TEREMOVÁ

predseda predstavenstva

teremova@slovanet.sk

+421 905 835 298

Regionálna komora Trenčín

MUDr.Ján BOLDIZSÁR

člen predstavenstva

jan.boldizsar@fmc-ag.com

+421 2 4911 4300

Regionálna komora Nitra

doc. MUDr.Norbert LUKÁN

člen predstavenstva

norbertlukan@gmail.com

+421 2 4911 4300

Regionálna komora Košice

MUDr.Jaroslav ŠIMO

člen predstavenstva

jsimo@lekom.sk

+421 2 4911 4300

Regionálna komora Bratislava

MUDr.Ernest SIVÍK

člen predstavenstva

ernest.sivik@gmail.com

+421 2 4911 4300

Regionálna komora Bratislava

DOZORNÁ RADA LEKÁR, a. s.

MUDr.Valéria VASIĽOVÁ

predseda dozornej rady

valeria.vasilova@gmail.com

+421 907 954 468

Regionálna komora Košice

MUDr.Marián HOJSTRIČ

člen dozornej rady

marian.hojstric@gmail.com

+421 918 766 071

MUDr.Noman EHSAN

člen dozornej rady

nomanehsan00@gmail.com

+421 905 343 041

ZAMESTNANCI LEKÁR, a. s.

LEKÁR a.s. v tlači

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia