MOŽNOSTI A ÚSKALIA LABORATÓRNEJ MEDICÍNY PRE DIAGNOSTIKU A OČKOVANIE COVID-19

28.01.2021

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

PREVENCIA COVID-19 - cesta z pandémie 

04.02.2021

Podujatie bolo podporené z edukačného grantu spoločnosti Pfizer. Spoločnosť Pfizer nezodpovedá za jeho obsah.

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

COVID-19 - aktuálny pohľad na kliniku a liečbu

11.02.2021

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

COVID-19 u detí

11.03.2021

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

POST-COVID syndróm v starostlivosti pneumológa

18.03.2021

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

POST-COVID syndróm v starostlivosti neurológa

08.04.2021

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

POST-COVID syndróm - multidisciplinárny problém

15.04.2021

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

COVID a POST-COVID z pohľadu kardiológa

29.04.2021

Podujatie bolo realizované vďaka edukačnému grantu spoločnosti ROCHE. Spoločnosť ROCHE nezodpovedá za jeho obsah.

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

POST-COVID problém aj psychiky aj motoriky

06.05.2021

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

Ako interpretovať výsledky laboratórnych vyšetrení na COVID

03.06.2021

PODUJATIE BOLO REALIZOVANÉ VĎAKA EDUKAČNÉMU GRANTU SPOLOČNOSTÍ ROCHE A EWOPHARMA.

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

 

 

 

Kontaktné údaje:

LEKÁR, a. s.

Dobšinského 12

811 05 Bratislava

vzdelavanie@lekarnet.sk

0911 199 723

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia