PREDNÁ OČNÁ KOMORA A KOMOROVÝ UHOL

01.07.2020

VIDEO

GLAUKÓMOVÉ OCHORENIE V SÚČASNOSTI

08.07.2020

VIDEO

VNÚTROOČNÉ NÁDORY V DOSPELOM VEKU

15.07.2020

VIDEO

OCHORENIA SIETNICE V KLINICKEJ PRAXI

29.07.2020

VIDEO

NAJČASTEJŠIE OCHORENIA V PEDOOFTALMOLÓGII

05.08.2020

VIDEO

SYNDRÓM SUCHÉHO OKA

12.08.2020

VIDEO

LASEROVÉ ZÁKROKY

19.08.2020

VIDEO

VEKOM PODMIENENÁ DEGENERÁCIA MAKULY

26.08.2020

VIDEO

ENDOKRINNÁ ORBITOPATHIA A MOŽNOSTI LIEČBY

16.12.2020

VIDEO

HERPETICKÉ OCHORENIE OKA

02.12.2020

VIDEO

Kontaktné údaje:

LEKÁR, a. s.

Dobšinského 12

811 05 Bratislava

vzdelavanie@lekarnet.sk

0911 199 723

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia