Využívanie nástrojov efektívnej komunikácie lekára v praxi

24.10.2019

Prešov, Hotel Dukla, Námestie legionárov 2

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia