Kontaktné údaje:

 

Dobšinského 12

811 05 Bratislava

 

tel. č.: +421 199 723

e-mail: projekty@lekarnet.sk; maria.lacova@lekarnet.sk

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia