NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ 

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry a iné zdravotnícke povolania, zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Účastnícky poplatok:
84 € lekár, zubný lekár, farmaceut,
54 € sestra a iné nelekárske povolania.
V cene je publikácia „Neodkladná resuscitácia“ v rozsahu 72 strán a občerstvenie.

Pasívna účasť: 8 kreditov

Miesta konania a odkaz pre zaregistrovanie sa:

  • 25.07.2023 od 12.00 hod. v meste TRENČÍN (Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín): REGISTRÁCIA TU
  • 06.09.2023 od 12.00 hod. v meste BANSKÁ BYSTRICA 
  • 07.09.2023 od 12.00 hod. v meste TRENČÍN (Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín): REGISTRÁCIA TU
  • 14.09.2023 od 12.00 hod. v meste BRATISLAVA (Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava): REGISTRÁCIA TU
  • 27.09.2023 od 14.00 hod. v meste POPRAD (Tatra hotel, Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad): REGISTRÁCIA TU
  • 28.09.2023 od 12.00 hod. v meste PREŠOV  (Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov) REGISTRÁCIA TU
  • 24.10.2023 od 12.00 hod. v meste KOŠICE (Kongres hotel Rocca, Južná trieda 117, 040 01 Košice) REGISTRÁCIA TU   
  • 14.11.2023 od 14.00 hod. v meste MARTIN (Mestský úrad (zasadacia miestnosť), Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49  Martin ):REGISTRÁCIA TU
  • 23.11.2023 od 12.00 hod. v meste TRENČÍN (Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín): REGISTRÁCIA TU
  • 29.11.2023 od 12.00 hod. v meste BRATISLAVA (Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava): REGISTRÁCIA TU

 

Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.


Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.

 

Kontaktné údaje:

LEKÁR, a. s.

Dobšinského 12

811 05 Bratislava

e-mail: vzdelavanie@lekarnet.sk

tel. č.: 0911 199 723

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia