NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ 

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený pre lekárov, sestry a iné zdravotnícke povolania, zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Účastnický poplatok:
65 € lekár, zubný lekár, farmaceut,
45 € sestra a iné nelekárske povolania.
V cene je publikácia „Neodkladná resuscitácia“ v rozsahu 72 strán a občerstvenie.

Pasívna účasť: 8 kreditov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miesta konania a odkaz pre zaregistrovanie sa:

20.07.2022 od 12.00 hod. v meste TRENČÍN (Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín)):

https://www.rzp.sk/registracia/e793-npzf-trencin

25.08.2022 od 12.00 hod. v meste TRENČÍN (Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín)):

https://www.rzp.sk/registracia/e794-npzf-trencin

06.09.2022 od 12.00 hod. v meste TRENČÍN (Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín)):

https://www.rzp.sk/registracia/e781-npzf-trencin

08.09.2022 od 14.00 hod. v meste MARTIN (Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, 036 01 Martin):

https://www.rzp.sk/registracia/e777-npzf-martin

28.10.2022 od 12.00 hod. v meste TRENČÍN (Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín)):

https://www.rzp.sk/registracia/e780-npzf-trencin

08.11.2022 od 14.00 hod. v meste KOŠICE (Kongres Hotel Rocca, Južná trieda 117, 040 01  Košice):

https://www.rzp.sk/registracia/e778-npzf-kosice

09.11.2022 od 12.00 hod. v meste POPRAD (Tatra hotel, Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad):

https://www.rzp.sk/registracia/e779-npzf-poprad

25.11.2022 od 12.00 hod. v meste TRENČÍN (Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín)):

https://www.rzp.sk/registracia/e782-npzf-trencin 

13.12.2022 od 12.00 hod. v meste TRENČÍN (Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín)):

https://www.rzp.sk/registracia/e783-npzf-trencin 

15.12.2022 od 12.00 hod. v meste BRATISLAVA (Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava):

https://www.rzp.sk/registracia/e796-npzf-bratislava

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.


Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.

Kontaktné údaje:

LEKÁR, a. s.

Dobšinského 12

811 05 Bratislava

e-mail: vzdelavanie@lekarnet.sk

tel. č.: 0911 199 723

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia