ZACIELENÉ NA ONKOLÓGIU (I. časť)

09.06.2022

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

ZACIELENÉ NA ONKOLÓGIU (II. časť)

16.06.2022

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

ZACIELENÉ NA ONKOLÓGIU (III. časť)

23.06.2022

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

ZACIELENÉ NA ONKOLÓGIU (IV. časť)

23.06.2022

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

ZACIELENÉ NA ONKOLÓGIU (V. časť)

06.10.2022

VIDEO

Videozáznam prehrateľný na tejto stránke nájdete nižšie pod programom.

PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

VIDEOZÁZNAM:

Kontaktné údaje:

LEKÁR, a. s.

Dobšinského 12

811 05 Bratislava

tel. č.: 0911 199 723

e-mail: vzdelavanie@lekarnet.sk

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia