AD texty

AD testy

Sústavné medicínske vzdelávanie je dôležitou súčasťou každodennej činnosti zdravotníckeho pracovníka.

V snahe približovať možnosti sústavného vzdelávania čo najbližšie k jeho prijímateľom sa v poslednom čase čoraz viac využívajú možnosti elektronického vzdelávania prostredníctvom audio ppt prezentácií. prekladov odborných zahraničných článkov, on-line prenosov, e-learningu a teda aj Autodidaktické testy (AD testy).

LEKÁR, a.s. ako jediná spoločnosť v SR má vytvorený modul SMART (online) testovania, ktorý je priamo napojený na Elektronický kreditný systém CME.

Význam a jedinečnosť tohto modulu spočíva v tom, že lekár po prihlásení sa do svojho konta vyplní online AD test, následne mu systém okamžite zobrazí výsledok testu a prípadné získané kredity CME odošle priamo na účet lekárovi do Elektronického kreditného systému CME.

Prajeme Vám veľa úspechov pri štúdiu a pri vypĺňaní AD testov.

 

LEKÁR, a.s.

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia