Naše služby v CME

Zorganizujeme pre Vás vzdelávacie aktivity

Semináre, konferencie, či kurzy, ktoré organizuje LEKÁR, a.s. kladú dôraz na aktuálnosť problematiky, odbornosť a kvalitu. Naše vzdelávacie aktivity sú zamerané jednak na konkrétnu skupinu lekárov (internisti, všeobecní lekári, pediatri, gynekológovia… atď), avšak organizujeme i vzdelávacie aktivity vhodné pre všetkých špecialistov a tiež pre iných zdravotníckych pracovníkov. Ide o konferencie, ako je právna zodpovednosť, školenia radiačnej ochrany, školenia BOZP a OPP, kurzy asertivity, komunikácie a pod. Vzdelávacie podujatia, ktoré spĺňajú podmienky sústavného vzdelávacia (CME) sú zaradené do zoznamu kreditovaných aktivít.

Aké sú možnosti spoluúčasti na týchto podujatiach?

 • prezentácia Vašej spoločnosti na aktivite formou stánku, či posteru
 • prednášky odborné (kreditované)
 • prednášky komerčné (nekreditované)
 • reklama na našich web stránkach
 • a iné

Organizujeme tiež vzdelávacie aktivity na kľúč

 • zorganizujeme Vašu vzdelávaciu aktivitu ad A (akreditácie) po Z (záver)
 • spracujeme odborný program
 • zabezpečíme jeho distribúciu vybraným skupinám, podporenú telemarketingom
 • pripravíme podujatie organizačne, zabezpečíme priestory, techniku, občerstvenie, ubytovanie…
 • zabezpečíme sprievodný program
 • zabezpečíme kredity CME
 • atď.

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia