Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

 pripravili sme pre Vás vzdelávanie :

PRÁVNE POVEDOMIE LEKÁRA 2020

tento rok on-line formou - séria   webinárov .

TÉMY 1. časti vzdelávania o právnom povedomí budú :

1) Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

2) Pracovný úraz, choroba z povolania, dočasná práceneschopnosť

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami :

09.06.2020: 17.00 – 18.00 hod. 

NEZABUDNITE SA REGISTROVAŤ: https://event.webinarjam.com/register/47/zymkphxq

Registrácia je podmienkou získania kreditov za účasť na on-line vzdelávaní.

Svoje otázky do diskusie môžete zasielať aj vopred na e-mailovú adresu vzdelavanie@lekarnet.sk

Slovenská lekárska komora

Kontaktné údaje:

LEKÁR, a. s.

Dobšinského 12

811 05 Bratislava

vzdelavanie@lekarnet.sk

0911 199 723

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia