Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

pripravili sme pre Vás podujatie s názvom „Kardiak v ambulancii všeobecného lekára“.


REGISTRÁCIA

Na odborné podujatie sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto link-u: REGISTROVAŤ


ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Vďaka aktívnej spolupráci s reklamnými partnermi bude účasť na tomto podujatí pre lekára BEZPLATNÁ.


PROGRAM PODUJATIA

Program podujatia si môžete stiahnuť aj na nasledujúcom link-u: STIAHNI

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia