Rada ARS CME

RADA ARS CME

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc.

predseda

jozef.glasa@szu.sk

02/593 70 769

doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.

podpredseda

norbertlukan@gmail.com

+421 904 168 028

Členovia

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH

janbreza@gmail.com

02/595 42 265

doc. MUDr. Marián Vician, CSc.

vician.marian@benkovic.sk

+421 905 505 281

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

payer@ru.unb.sk

02/482 34 108

MUDr. Zuzana Teremová,

teremova@slovanet.sk

+421 905 835 298

Spolupracujúce osoby

Mgr. Zdenko Seneši,

Advokátska kancelária ŠKODLER&PARTNERS, s. r. o.

zdenko.senesi@skodler.sk

JUDr. Mária Mistríková,

Slovenská lekárska spoločnosť

mistrikova@sls.sk

PhDr. Želmíra Mácová, MPH

Slovenská lekárska spoločnosť

macova@sls.sk

sekretariát ARS CME

Ing. Jana Potúčková,

jana.potuckova@lekarnet.sk

0903 405 000

Henrieta Havlíková,

havlikova.henrieta@arscme.sk

+421 911 593 892

Matej Huml,

vzdelavanie@lekarnet.sk

+421 911 199 723

Mgr. Alexandra Horáková,

alexandra.horakova@lekarnet.sk

+421 911 773 126

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia