Lekárom Online je nový vzdelávací portál s akreditovanými video-kurzami.

Na stránke https://www.lekarom.online/ nájdete prvé video kurzy.

Kurzy sú zamerané na komunikačné zručnosti lekárov s cieľom podporiť ich v ľahšom zvládaní komunikačne a psychologicky náročných rozhovorov s pacientmi.

Všetky kurzy sú vytvorené psychológom Mgr. Alešom Bednaříkom, autorom viacerých monografií o komunikačných zručnostiach, vrátane knihy pre lekárov Budem k vám úprimný, Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť citlivosť a nádej (spoluautorka Mária Andrášiová).

Portál Lekárom online je vytvorený na základe dlhoročnej skúsenosti autora s komunikačnými školeniami pre lekárov a zdravotné sestry.

V kurzoch sú spojené praktické a jednoduché návody ako postupovať/nepostupovať v rôznych komunikačných situáciách s pacientmi a so štúdiami z medicíny, psychológie, či neurovied.

Portál začína 4 kurzami a ďalšie budú postupne pribúdať.

Partnerom portálu je SLK.

Kurzy sú akreditované.

1 kurz - cca 50-60 minút s viacerými video-lekciami, AD test, odkazy na štúdie a literatúru, ťahák so základnými odporúčaniami v prvej lekcii kurzu.

Kontaktné údaje:

Mgr. Aleš Bednařík

psychológ, rečník, spisovateľ a happytarián, zakladateľ Lekárom.online

Ohľadom kurzov a prístupu do systému volajte: +421 907 654 955
Ohľadom kurzov a prístupu do systému píšte: servis@lekarom.online

Ohľadom kreditov sa kontaktujte:

LEKÁR, a. s.
Dobšinského 12
811 05 Bratislava
vzdelavanie@lekarnet.sk
0911 199 723

 

 

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia