Kontaktné údaje:

Dobšinského 12

811 05 Bratislava

tel. č.: 0911 773 126

e-mail: vzdelavanie@lekarnet.sk

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia